Sağlık

Çocukluk döneminde ölümler ve hastalıkları azaltmanın yanı sıra sağlığının ilerki yaşlara yansıyan yönlerinin korunması da temel ilke olmalıdır. Amerikan Pediatri Akademisi Beslenme Komitesi ve Amerikan Kalp Hastalıkları Birliği kalp hastalıklarından korunmada, kan kolestrolünün azaltılması için 2 yaştan başlayarak yeterli-dengeli beslenme düzeninin sağlanmasının önemini vurgulamaktadır. Yapılan pek çok çalışma benzer sonuçları ortaya koymaktadır. Nitekim 3 yaş gibi erken çocukluk döneminde aortada yağ depolanmasına ilişkin başlangıç lezyonlarının belirlenmiş olması şaşırtıcıdır. Bu nedenle gelecek yaşamlarında koroner kalp hastalığı yönünden yüksek riskli çocukların test edilmesi ve bu çocukların kolesterol düzeylerinin izlenmesi önerilmektedir.
Aileye ilişkin özellikler

  • Kalp damar hastalıklarının öyküsü
  • Şişmanlık
  • Sigara
  • Beslenme alışkanlıkları

Çocuğa ilişkin özellikler

  • Yaşam alışkanlıkları (çok tv izleme)
  • Egzersiz alışkanlıkları
  • Yemek alışkanlıkları (ayak üstü yiyecekler – abur cubur)

gibi ögelerde oluşturulan “Standart Risk Değerlendirme İndeksi” nde skorun 3 oluşu kalp damar hastalıklarını iki kez, 4 oluşu beş kez, 4 skor ise onbeş kez arttırmaktadır. Bu değerlendirmeye göre riskli bulunanların total serum kolesterolü yönünden taranmaları gerekmektedir. Multipl risk faktörü yanı sıra total kolesterol düzeyi standartın %75′ in üzerinde olan (170gr/dl’ nin üstü) çocuklarda oniki saat sonra kolesterol düzeyinin tekrarlanması yanı sıra diyet ve egzersiz yönünden yoğun eğitimle birlikte fizik bakı ve kan basıncı izlenmektedir. Rutin uygulamalarda kullanılan 18 yaş ve üzeri kan kolesterolü düzeyleri vardır. Ancak çocukluk döneminden başlayan kolesterol düzeylerinin belirlenmesi, referans değerlerinin elde edilmesi gerekmektedir. Serum kolesterol düzeyleri genellikle 2 yaşından adölesan döneme dek stabildir.

Kalp damar hastalıklarının, çocukluk yaşından başlayan koruyuculuğunda temel ilke yeterli dengeli beslenme, egzersiz ve olumlu yaşam alışkanlıklarının oluşturulması gerekliliği unutulmamalıdır.

 

Bir Yorum Bırakın