Ergenlik Dönemi

Tipik Ergen İstekleri

TİPİK ERGEN İSTEKLERİ Bu istekler bireysel farklılıklar gösterir: Bireyin kapasitesine, olanaklarına, deneyimlerine, çevre ya da kültürel yapısına bağlıdır. Ancak yinede bazı istekler tüm ergenler için belirli oranda aynılır gösterir. Bunlar: 1- Yalnız bırakılmak ister. Eleştirilmekten,ne yapacağının söylenmesinden, arkadaş seçimine karışılmasından hoşlanmaz. 2- Kendine ait bir yerinin olmasını ister. Düş kuracağı, düşüneceği, sırlarını günlüğe yazacağı, günlük olayları düşüneceği […]

Ergenlik Dönemi  Okul Sağlığı

Çocuk ve Cinsellik

Çocuklar genelde 2 yaşına geldiklerinde kız – erkek arasındaki farkı anlamaya başlar. 3 yaşına ulaştıklarında cinsel kimliklerinin farkına net olarak varırlar. Kardeş, arkadaş ya da büyüklerinde kendinden farklı cinsel oluşumları merakla izler, gözler. Bu yaşlarda karşı cinse duyulan ilgi nedeni ile evcilik, doktorculuk oyunları başlar. Bazı anne – babalar, kendilerine yöneltilen cinsellik içeren sorularla şaşkına […]

Ergenlik Dönemi

Sık Görülen Ergenlik Sorunları

Ergenlik sorunlarının büyük bir kısmı dış kaynaklı olmaktan çok iç kaynaklıdır ve ergenin uyumunda daha önemli etkisi vardır.Bu güçlükler grubunda; ciddi çatışmalar ve engellenmeler ergenin tipik olarak yaşadığı belli başlılarıdır. Ayrıca güvensizlik, yetersizlik, karmaşa, belirsizlik, aşağılık ve suçluluk duyguları ergeni olgunluğa tırmanırken tedirgin eder. Sorunların tümü bir arada ele alındığında ergenin gerek kendisini, gerek dünyasını […]

Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönem Özellikleri

Bu dönemde oluşan hızlı biyolojik değişiklikler gence iki özellik kazandırmaktadır. Birincisi cinsel üremeyi sağlayan cinsel olgunlaşmadır. Diğeri ana-baba tarafından korunma ve bakılma gerekliliğini azaltan fiziksel büyüme ve güç kazanmadır. Etyolojik açıdan ergen bu iki özelliği kazanarak ” karşı cinse yönelir ve daha bağımsız davranabilir “. Yani, gencin topluma katılabilmesi, erişkinler arasında yerini ve konumunu alabilmesi, […]