Sağlık
  • Genetik özellikler, canlılarda kromozomlarda taşınır.
  • Kromozomlarda yer alan genler, bireysel özellikleri yaratır.
  • Genlerle taşınan bazı hastalıklar, doğum öncesi bebeği etkileyerek kalıtsal anomalilere yol açabilir.
  • Bazı genlerle hastalık taşınır, ancak doğrudan kalıtsal hastalık yapmaz.
  • Ancak taşıyıcı hastalık geni taşıyan kadın ve erkeğin evliliği ile kalıtsal hastalıklar görülebilir.
  • Bu nedenle yakın akraba evliliklerinde, çocuklarda kalıtsal hastalıklar ve doğumsal anomaliler daha sıktır.

 

  • İleri yaşta anne ve baba olanların çocuklarında doğumsal anomaliler daha sıktır. 40 yaş ve üstü gebeliklerde prenatal tanı (anne karnında bebeğin değerlendirilmesi) ile kromozom tetkiki yapılmalıdır.
  • Daha önceki gebelik ve doğumlarda düşük, ölü doğum, genetik hastalıklı doğan bebek sahibi gebelere mutlaka prenatal tanı uygulanmalıdır.
  • Toplumun geleneksel özellikleri içinde değişik nedenlerle yapılan kan bağı olan birinci derece akraba evliliklerini azaltmak ve giderek ortadan kaldırmak için sürekli halk eğitimleri yapılmalıdır.
  • Bu amaçla kitle iletişim araçlarından da yararlanılmalıdır.

Bir Yorum Bırakın