Sağlık

Genetik

Genetik özellikler, canlılarda kromozomlarda taşınır. Kromozomlarda yer alan genler, bireysel özellikleri yaratır. Genlerle taşınan bazı hastalıklar, doğum öncesi bebeği etkileyerek kalıtsal anomalilere yol açabilir. Bazı genlerle hastalık taşınır, ancak doğrudan kalıtsal hastalık yapmaz. Ancak taşıyıcı hastalık geni taşıyan kadın ve erkeğin evliliği ile kalıtsal hastalıklar görülebilir. Bu nedenle yakın akraba evliliklerinde, çocuklarda kalıtsal hastalıklar ve […]