Ders  İngilizce

GENEL OLARAK TENSE

Nedir? Ne işe yarar? 

Olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren şeydir. Fiilin zamanını belirtir.

Neden / Nasıl isimlendiriliyorlar?

Present mevcut (şu anla ilişkili)V1
Past geçmiş (pass fiilinin V3 biçimi)V2
Future gelecekwill + V1
Perfect tamamlanmışV3
 Continuous/Progressive süreklilik gösterenVing

Ana cümledeki yüklemler, yardımcı fiiller de dahil, tensin ismini oluştururlar. Am, is, are, have ve has yardımcı fiilleri (auxilary verbs) V1, was, were ve had yardımcı fiilleri ise V2 durumundadırlar.

Examples:
I have been watching TV. (present perfect continuous tense) V1 V3 Ving
I will have finished my project by the time you graduate. (future perfect tense) will+V1 V3
I had been working with her father for 35 years when my wife deserted me. (past perfect cont) V2 V3 Ving

TÜM TENSELER
Future Future continuous Future perfect Future perfect continuous Present Present continuous Present perfect Present perfect continuous Past Past continuous Past perfect Past perfect continuous

NOTE: En kaba biçimiyle, tense uyumu siyah çizginin altı ve üstü ile belirlenir. Siyah çizginin üstündekiler kendi aralarında, altındakiler de kendi arasında birleşirler.

Daha ayrıntılı olarak: Temel cümlecik Yan cümlecik Simple present Simple present Future Simple present Present perfect Present continuous Future perfect Simple present Simple past Simple past Past continuous Past perfect Past continuous Simple past Past perfect Simple past Past perfect continuous S

İngilizce Tüm Tenslerin Detaylı Anlatımını İndirmek İçin Tıklayınız

Etiketler:           

Bir Yorum Bırakın