Ders Notları  İngilizce

Simple Present Tense Türkçe’deki geniş zamanın karşılığıdır ve çok yaygın olarak kullanılır. Bu zamanın kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

(“He,she ve it” üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna “s” takısı gelmiştir. Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için “s” kullanılmamıştır.)

(+) AFFIRMATIVE (OLUMLU) (-) NEGATIVE (OLUMSUZ)(?) QUESTION (SORU)
I play (Oynarım)I don’t play (Oynamam)Do I play? (Oynar mıyım?)
You play (Oynarsın)You don’t play (Oynamazsın)Do you play? (Oynar mısın?)
He plays (O -erkek- oynar)He doesn’t play (Oynamaz)Does he play? (Oynar mı?)
She plays (O -kadın- oynar)She doesn’t play (Oynamaz)Does she play? (Oynar mı?)
It is plays (O -cansız, hayvan- oynar)It doesn’t play (Oynamaz)Does it play? (Oynar mı?)
We play  (Oynarız)We don’t play (Oynamayız)Do we play? (Oynar mıyız?)
They play  (Oynarlar) They don’t play (Oynamazlar)Do they play? (Oynarlar mı?)

YAPI

► Geniş zamanın olumlu şekli özneden sonra fiilin mastar hali getirilerek yapılır.

– I work in a school. (Ben bir okulda çalışırım.)
– You live in New York. (Sen New York’ta yaşarsın.)

Ancak üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna “s” takısı gelir.

– She works in a bank. (O bir bankada çalışır.)
– He lives in Paris. (O Paris’te yaşar.)

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır.  “Bizim arkadaşımız Londra’da yaşar.” cümlesini kurmak istersek;

Our friend lives in London. (Bizim arkadaşımız Londra’da yaşar.)

dememiz gerekir. Buradaki “bizim” çoğul gibi algılanarak fiilin sonuna -s getirilmezse yanlış olur. Çünkü, asıl kelime, yani işi yapan özne, “biz” değil, “bizim arkadaşımız”dır. Yani tek bir kişidir.

DİKKAT: Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn’t kullanıldığı için fiilin sonuna “s” takısı gelmez.

Simple Present Tense Konu Anlatımı İndir

Etiketler:         

Bir Yorum Bırakın