Okul Sağlığı

Bağışıklama

GENEL BAĞIŞIKLIK Vücudun, mikrop girişi ve yayılmasına gösterdiği dirençtir.ÖZGÜN BAĞIŞIKLIK Belirli mikroplara karşı gelişen dirençtir. Aktif bağışıklılık, hastalık geçirme ya da aşılama ile pasif bağışıklılık , gebelikte anneden çocuğa eş yolu ile doğal biçimde ya da hasta ile yakın temasta olanlara gamma globulin yaparak yapay yolla kazanılır. AŞI İLE KORUNULAN HASTALIKLAR : ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE : Verem […]

Sağlık

Aşılar

İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma kudretlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin etkisinin ortadan kaldırılarak sağlam kişilere verilmesi için geliştirilen biyolojik maddelere aşı denilmektedir. Aşı : kişilerin hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmesi için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanmaktadır. Aşıların tedavi edici özellikleri yoktur! Yani […]