Ders Notları  Sosyal Bilgiler

Selçukluların Anadolu’ya yerleşmek istemelerinin nedenleri

 Yeni bir yurt arama ihtiyacı

 Bağımsız yaşama isteği

 Yaşadıkları bölgede hayvanları için yeterli otlakların olmaması

 Anadolu’nun hayvanları için gerekli otlak ve çayırlara sahip olması

 Güçlü devletler (Gazneliler ve Karahanlılar) arasında kalmaları

 Doğudan gelen göçlerle nüfusun artması

 Anadolu’da kendilerine karşı koyacak güçlü bir devletin olmaması

Etiketler:       

Bir Yorum Bırakın