Okul Sağlığı

Bağışıklama

GENEL BAĞIŞIKLIK Vücudun, mikrop girişi ve yayılmasına gösterdiği dirençtir.ÖZGÜN BAĞIŞIKLIK Belirli mikroplara karşı gelişen dirençtir. Aktif bağışıklılık, hastalık geçirme ya da aşılama ile pasif bağışıklılık , gebelikte anneden çocuğa eş yolu ile doğal biçimde ya da hasta ile yakın temasta olanlara gamma globulin yaparak yapay yolla kazanılır. AŞI İLE KORUNULAN HASTALIKLAR : ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE : Verem […]