Eğitim

Kekemelik

Kekemelik genellikle 3-5 yaşlar arasında başlar. Belli bir dönem düzgün konuşan çocuk yavaş yavaş ya da birden bire tutulabilir. Önceleri belli sözlerle, daha sonra her sözcükte takılmaya başlar. Sesleri istediği gibi çıkaramayınca sıkılır, el, kol ve baş hareketleri ile konuşmaya çalışır. Kekemeliğin nedenleri ile ilgili yapılan araştırmalarda gırtlak, ses telleri, ağız veya dil gibi konuşma […]

Ergenlik Dönemi

Sık Görülen Ergenlik Sorunları

Ergenlik sorunlarının büyük bir kısmı dış kaynaklı olmaktan çok iç kaynaklıdır ve ergenin uyumunda daha önemli etkisi vardır.Bu güçlükler grubunda; ciddi çatışmalar ve engellenmeler ergenin tipik olarak yaşadığı belli başlılarıdır. Ayrıca güvensizlik, yetersizlik, karmaşa, belirsizlik, aşağılık ve suçluluk duyguları ergeni olgunluğa tırmanırken tedirgin eder. Sorunların tümü bir arada ele alındığında ergenin gerek kendisini, gerek dünyasını […]

Ergenlik Dönemi

Ergenlik Dönem Özellikleri

Bu dönemde oluşan hızlı biyolojik değişiklikler gence iki özellik kazandırmaktadır. Birincisi cinsel üremeyi sağlayan cinsel olgunlaşmadır. Diğeri ana-baba tarafından korunma ve bakılma gerekliliğini azaltan fiziksel büyüme ve güç kazanmadır. Etyolojik açıdan ergen bu iki özelliği kazanarak ” karşı cinse yönelir ve daha bağımsız davranabilir “. Yani, gencin topluma katılabilmesi, erişkinler arasında yerini ve konumunu alabilmesi, […]