Past Continuous Tense Konu Anlatımı Design  İngilizce

Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Kullanım Alanları / Usage  >  Geçmişte başlayan ve belli bir zaman diliminde devamlılık gösteren eylemleri anlatırken kullanılır. Dikkat edilmesi gereken eylem geçmişte başlamıştır ve devamlılık da geçmişte olmuştur yani şu anda devam etmemektedir. Türkçede şimdiki zamanın hikayesine karşılık gelmektedir. Example(s) / Örnek(ler) » Ali started watching TV at 8 o’clock. ( Ali televizyon izlemeye saat 8’de başladı.) […]