USB Disk Security v5.3.0.20 | 1.33MB

USB Disk Security Diğer ürünlerin çoğunluğu hatta% 90 koruma garanti veremiyor ama  Bu program USB sürücü üzerinden herhangi bir tehditlere karşı% 100 koruma sağlar.

USB Disk Security kalıcı imza güncelleştirmeleri gerek kalmadan çevrimdışı bilgisayarınızı korumak için en iyi antivirus yazılımı, ancak diğer antivirüs yazılımları düzenli olarak imza veritabanını güncellemek gerektiğini ve etkin çevrimdışı bilgisayar koruyamaz. This light and easy to use solution is 100% compatible with all software and doesn’t slow down your computer at all. Bu ışık ve çözüm kolay% 100 tüm yazılım ile uyumlu ve hiç bilgisayarınızı yavaşlatabilir yok. You pay USB Disk Security once and get it all, however, other antivirus products should be paid for updates every year. USB Disk Security bir kez Ancak, diğer antivirüs ürünleri Güncellemeler için her yıl ödenmesi gereken tüm ödeme olsun.

 >> USB depolama ile kötü amaçlı programlara karşı% 100 koruma

USB Disk Security uses innovative proactive technology to block any threats via USB drive. USB Disk Security USB sürücü üzerinden herhangi bir tehditleri engellemek için yenilikçi proaktif teknolojisini kullanır. There are relatively few products available in shops or on the Internet which offer even close to 100% protection against any malicious programs via USB drive. Orada görece az sayıda ürün mağazaları bulunan veya hatta USB sürücü ile kötü amaçlı programlara karşı% 100 koruma yakın sunan Internet üzerinde. The majority of products are unable even to guarantee 90% protection. Ürünlerin çoğunluğu hatta% 90 koruma garanti veremiyoruz. USB Disk Security is the world’s best software to block threats via USB drive. USB Disk Security dünyanın en iyi yazılım USB sürücü yoluyla tehditleri engellemek etmektir.

>> The best solution to protect offline computer >> En iyi çözüm çevrimdışı bilgisayarınızı korumak için

Other antivirus software should update signature database regularly, and they cannot effectively protect offline computer that is not connected to the Internet. Diğer antivirüs yazılımları düzenli olarak imza veritabanını güncellemek gerektiğini ve etkin bir Internet bağlantısı olmayan bir çevrimdışı bilgisayar koruyamaz. When new viruses, worms and other malicious attacks strike, traditional signatures are insufficient. Yeni virüsler, solucanlar ve diğer kötü niyetli saldırılara grev, geleneksel imzalar yetersizdir. Every minute one waits for a virus signature update creates a window of vulnerability that could have devastating consequences. Her dakika bir virüs imza güncelleme bekler açığına da yıkıcı sonuçlara yol açacak bir pencere oluşturur. USB Disk Security uses advanced proactive detection techniques, requires no signature updates, and closes the window of vulnerability left open by other reactive, signature-based responses. USB Disk Security, hayır imza güncellemelerini gerektirir, proaktif algılama teknikleri kullanır ve gelişmiş güvenlik açığının diğer pencerede reaktif, imza tabanlı tepkiler açık bıraktı kapatır.

>> The world’s fastest and smallest antivirus software >> Dünyanın en küçük ve en hızlı antivirüs yazılımı

With USB Disk Security, it’s not necessary to sacrifice speed for detection and scanning. USB Disk Security ile, algılama için hız feda etmeye ve tarama gerekli değildir. Compare antivirus software and you’ll discover that USB Disk Security is by far one of the smallest applications in the industry. Antivirüs yazılımı karşılaştırın ve USB Disk Security kadar bir endüstrisinde küçük uygulamalar tarafından olduğunu keşfedeceksiniz. For example, the v5.0 of USB Disk Security installer is just 1 MB. Örneğin, V5.0 USB Disk Security installer sadece 1 MB olmalıdır. The program utilizes approximately 1 to 7 MB of RAM. Program RAM 7 MB yaklaşık 1 kullanmaktadır.

>> 100% compatible with all software >> 100% bütün yazılım ile uyumlu

Incompatibility between antivirus programs is an issue. Antivirüs programları arasındaki uyumsuzluk bir konu. In the vast majority of cases, installing two antivirus programs from different vendors on one machine (for increased protection) is technically impossible, as the two programs will disrupt each other’s functioning. Olarak iki program birbirlerinin işleyişini bozabilir olacak vakaların büyük çoğunluğu, tek bir makinede farklı üreticilerin yüksek koruma () için iki antivirüs programları yüklemek teknik olarak, mümkün değildir. However, USB Disk Security is 100% compatible with all software, including Windows Vista. Ancak, USB Disk Security 100% Windows Vista dahil tüm yazılımlar ile uyumludur.

>> Simple to use >> Basit kullanımı

USB Disk Security has been specifically designed to perform effectively regardless of the user’s level of computer expertise. USB Disk Security özellikle etkili olursa olsun bilgisayar uzmanlığı kullanıcının düzeyini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Just install and forget it. Sadece yükleyin ve unutun.

>>> System Requirement >>> Sistem Gereksinimi

100MHz Processor or more, 16MB RAM or more. 100MHz işlemci veya daha fazla, 16MB RAM veya daha fazla. The operating system should be Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows ME, or Vista. Işletim sistemi Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0, Windows ME, veya Vista olmalıdır.
http://rapidshare.com/files/333757112/USB.Disk.Security.5.3.0.20.rar

Bir Yorum Bırakın