Past Continuous Tense Konu Anlatımı Design  İngilizce

Kullanım Alanları / Usage

 >  Geçmişte başlayan ve belli bir zaman diliminde devamlılık gösteren eylemleri anlatırken kullanılır. Dikkat edilmesi gereken eylem geçmişte başlamıştır ve devamlılık da geçmişte olmuştur yani şu anda devam etmemektedir. Türkçede şimdiki zamanın hikayesine karşılık gelmektedir.

Example(s) / Örnek(ler)

» Ali started watching TV at 8 o’clock. ( Ali televizyon izlemeye saat 8’de başladı.)

» Ali stopped watching TV at 10 o’clock. (Ali televizyon izlemeyi saat 10 ‘da bıraktı.)

Yukarıdaki görsele baktığımızda Ali’nin saat 9’da televizyon izlemeye hala devam etmekte olduğunu söylemek istediğimizde PAST PROGRESSIVE TENSE kullanmamız gerekir.
Ali was watching TV at 9 o’clock. (Ali saat 9’da televizyon izliyordu.)

 >  Geçmişte gerçekleşme zamanları birbirine paralel olan yani aynı anda gerçekleşmekte olan eylemleri anlatmak için kullanılır.

Past Continuous Tense Konu Anlatımı indirmek için tıklayınız

Etiketler:         

Bir Yorum Bırakın