Programlama

Tanımlı olan notlar dizisindeki zayıf ve iyi notların sayısını ekranda gösteren program?

Php Örnekleri

Tanımlı olan notlar dizisindeki zayıf ve iyi notların sayısını ekranda gösteren php kodları <?php $notlar=array(64,52,32,96,15,77,81,25,78,55,65,40); $zayif=0; $iyi=0; for ($i=0;@$notlar[$i];$i++){ if ($notlar[$i]<45) $zayif++; else $iyi++; } echo “Zayıf not sayısı=$zayif <br> İyi not sayısı=$iyi”; ?> 2.Yol <?php $notlar=array(64,52,32,96,15,77,81,25,78,55,65,40); $zayif=0; $iyi=0; for ($i=0;@$notlar[$i];$i++){ $zayif+=($notlar[$i]<45)?1:0; $iyi+=($notlar[$i]>=45)?1:0; } echo “Zayıf not sayısı=$zayif <br> İyi not sayısı=$iyi”; ?> Okunma: 48

Devamını Oku »

Tanımlı olan dizinin elemanlarını açılır listeye ekleyen programı yazınız

Php Örnekleri

Aşağıdaki kodda tanımlı olan bir dizinin elemanlarını açılır listeyen ekleye php kodlarını bulacaksınız.   <?php $aylar=array(“Ocak”,”Şubat”,”Mart” , “Nisan”,”Mayıs”,”Haziran”,”Temmuz” , “Ağustos”,”Eylül”,”Ekim”,”Kasım”,”Aralık”); echo “<select name=’aylar’>”; for ($i=0;$i<=11;$i++) echo “<option value='”,$i+1,”‘>”,$aylar[$i],”</option>”; echo “</select>”; ?>   Okunma: 34

Devamını Oku »

Tanımlı olan notlar dizisindeki notları grafik olarak ekranda gösteren program

Php Örnekleri

Tanımlı olan notlar dizisindeki notları grafik olarak ekranda gösteren php programı şu şekildedir. Grafik şeklinde göstermek için 1 adet resim dosyasına ihtiyacımız var. Bunun için dosyamınızın kayıtlı olduğu yerde cubuk.png resminin olduğunu kabul edelim. <?php $notlar=array(64,52,32,96,15,77,81,25,78,55,65,40); for ($i=0;@$notlar[$i];$i++) echo “<img src=’cubuk.png’ width=’20’ height='”,2*$notlar[$i],”‘> “; ?> Şimdi aynı grafiği tablo içinde gösterelim. Bu kez notları da altına yazalım <?php $notlar=array(64,52,32,96,15,77,81,25,78,55,65,40); echo “<table border=’0′>”; echo ...

Devamını Oku »

Tanımlı olan sayının çarpım tablosunu ekrana yazdıran php programı?

Php Örnekleri

Tanımlı olan sayının çarpım tablosunu ekrana yazdıran php programı aşağıdadır. <?php $sayi=rand(1,100);//1-100 arası random sayı tutuyoruz. for ($i=1;$i<=10;$i++) echo “$sayi x $i = “,$sayi*$i,”<br>”; ?> Okunma: 5

Devamını Oku »

Tanımlı olan sayının faktöriyelini php programını yazınız?

Php Örnekleri

Tanımlı olansayının faktöryelin bulan programın php kodlarını yazınız. Okunma: 4

Devamını Oku »

Tanımlı olan notlar dizisindeki en büyük notu bulan program

Php Örnekleri

<?php $notlar=array(64,52,32,96,15,77,81,25,78,55,65,40); $enbuyuk=0; for ($i=0;@$notlar[$i];$i++) $enbuyuk=($notlar[$i]>$enbuyuk)?$notlar[$i]:$enbuyuk; echo “En büyük not=$enbuyuk”; ?> Okunma: 43

Devamını Oku »

Bir dizideki notları küçükten büyüğe doğru sıralayan program

Php Örnekleri

<?php $notlar=array(64,52,32,96,15,77,81,25,78,55,65,40); $degisiklik=true; for(;$degisiklik;){ $degisiklik=false; for ($i=1;@$notlar[$i];$i++){ if ($notlar[$i]<$notlar[$i-1]){ $gecici=$notlar[$i-1]; $notlar[$i-1]=$notlar[$i]; $notlar[$i]=$gecici; $degisiklik=true; } } } for ($i=0;@$notlar[$i];$i++) echo $notlar[$i],” “; ?> Okunma: 43

Devamını Oku »

1 ile 100 arasındaki sayılardan 9’a tam bölünenleri bir diziye atayıp diziyi ekrana yazdıran programı ?

Php Örnekleri

<?php for ($i=1;$i<=100;$i++) if($i%9==0) $sayilar[]=$i; for ($i=0;@$sayilar[$i];$i++) echo $sayilar[$i],” “; ?> Okunma: 39

Devamını Oku »

Algoritma ve Akış Şemaları Örneği

ALGORİTMA ve AKIŞ ŞEMASI ÖRNEKLERİ İÇİNDEKİLER Örnek 1: Girilen iki sayıyı toplayıp yazdıran algoritmayı ve akış diyagramını tasarlayınız. Örnek 2:Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini  hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız. Örnek 3: Yarı çapı verilen çemberin alanını hesaplayan algoritma ve akış şemasını tasarlayınız.( pi = 3,14) Örnek 4: Fiyatı ve kdv oranı girilen ürünün toplam fiyatını ve kdvsini hesaplayan algoritma ...

Devamını Oku »