İş Bankası Erkek Özel Güvenlik Görevlisi Alım Sınavı

İş Bankası, İstanbul Anadolu yakasında bulunan Şube ve Genel Müdürlük Birimlerinde görevlendirilmek üzere sınavla Erkek Özel Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav 17 Mart 2016 Perşembe günü yapılacak olup alım sürecinin tüm aşamaları sonucunda başarılı bulunan adaylara, kadro olanakları doğrultusunda görev teklifi yapılacaktır.

iş bankası güvenlik görevlisi alım ilanı ve sınavı
iş bankası güvenlik görevlisi alım ilanı ve sınavı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIM SÜRECİ

• Başvuru
• Yazılı sınav
• Mülakat
• Belge hazırlama

aşamalarından oluşmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda uygun bulunan adaylar, kadro olanakları doğrultusunda, Özel Güvenlik Görevlisi pozisyonunda görevlendirilecektir.

BAŞVURU

Sınava başvurular 11 Mart 2016 Cuma günü saat 10.00’a kadar sadece ik.isbank.com.tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir.

Şubelerimiz veya Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav baş- vurusunda bulunmak mümkün değildir. İş Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, formun “Sınava Başvur” bölümü aracılığı ile sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Sistem, sadece aşağıda yer verilen başvuru koşullarını taşıyan adayların başvurusuna imkan vermektedir. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle bu koşullara uygunluklarını kontrol etmeleri yararlı olacaktır. Sınava başvuruda bulunan adaylardan sadece uygun bulunanlara sınav daveti gönderilecektir. Sınav sürecinde adaylarımızla sağlıklı biçimde iletişime geçilebilmesi için başta e-posta adresi olmak üzere iletişim bilgilerinin güncel tutulması önem taşımaktadır. Başvuru yaparken kendileri hakkında gerçek dışı bilgiler veren adaylar, söz konusu durumun alım sürecinin hangi aşamasında fark edildiğine bakılmaksızın süreç dışında bırakılacaklardır.

 

SINAV

• Sınav Yeri: İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
• Sınav Davetleri: Sınav ile ilgili tüm davet ve duyurular 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 18.00’den itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

 

BELGE HAZIRLAMA

Yukarıda belirtilen işe alım süreci sonucunda uygun bulunan adaylara, Bankamız ihtiyaçları doğrultusunda görev teklifi yapılarak, işe alım aşamasının bir parçası olan belge hazırlama süreci başlatılacaktır. Bu belgeler üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe alımı gerçekleşecektir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• 17 Mart 1988 ve sonrasında doğmuş olmak,
• İstanbul’da ikamet ediyor olmak,
• Askerlik görevini tamamlamış olmak,
• Geçerlilik süresi 17 Mart 2017 ve sonrası bir tarih olan Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Sertifikası’na sahip olmak,
• Daha önce Bankamızca yapılan Özel Güvenlik Görevlisi, Şoför, Takip Memuru veya Operasyon Elemanı (Operasyon Destek Elemanı) Alım Sınavlarından birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
• En az lise veya ticaret meslek lisesi mezunu olmak,
• Boyu en az 175 cm. olmak,
• Kamu haklarından yoksun bulunmamak, affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
• Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımamak,
• Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak. (İşe alım aşamasında tam teşekküllü Devlet Hastanesinde

 

İlan Metni İÇin Tıklayınız