Sağlıklı ve iyi iletişim kurmak için ne yapmalı, ne yapmamalı?

İletişim biz öğretmenlerin öğrencilerimizle, meslektaşlarımızla, yöneticilerimizle ve velilerimizle düzenli ve sağlıklı olarak yürütmek durumunda olduğumuz bir süreçtir. İyi bir öğretmenin aynı zamanda iyi bir iletişimci olması gerektiği hepimizce kabul edilebilir bir gerçek. Düzgün iletişim kuramamamız hem bizim hem de karşımızdakinin sıkıntı yaşamasına, hatta bazı durumda öğrencilerimizin bizi ve verdiğimiz dersleri sevmemesine, öğrenme sıkıntısı yaşamasına neden olabilir.

Bu yazımda hem kendimiz, hem de öğrencilerimize öğretebilmemiz için iletişim konusunu biraz da bilimsel bir bakış açısıyla ele almak istedim.

İLETİŞİM: İletişim, duygu, düşünce ya da bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.  Çift yönlüdür.  Kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden dili, jest ve mimikleri çok önemlidir.  İletişimin özü anlamaya dayalıdır. Kendimizi, karşımızdakini, toplumu, doğayı, dünyayı, evreni anlamak… İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.

Davranışlarımızın arka planını incelediğimizde şu şemayı görürüz.

iletişim_şema

Doğru bir iletişim için nasıl davranmalıyız?:

 • Kendimizi tanımalı, doğru ifade etmeliyiz
 • Karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemeliyiz
 • Empati kurabilmeliyiz
 • Hoşgörülü ve önyargısız olmalıyız
 • Eleştirilere karşı açık olmalıyız.

İletişim kurarken en çok yaşadığımız sorunlar ise şöyle sıralanabilir. 

 • İlişki sınırlarını koruyamama.
 • Aşırı duygusal tepkiler verme
 • Duyguları yönetme/ bastırma
 • Sorunları abartma
 • Her şeyden şikayet etme
 • Kişi kayırma
 • Dedikodu yapma
 • Uzlaşma yerine çatışma
 • Takım çalışması yapamama.

İletişim kurarken, nereden baktığımız çok önemlidir. İnsanlar ya anlama tavrı, ya daanlatma tavrı içindeler. Anlama tavrında olanlar gerçekten bizi dinlerler. Anlatma tavrında olanlar ise hep anlatırlar, arada bir de onaylarlar.

Kendimize şu soruyu sormalıyız: “İletişim kurmaya niyetimiz var mı, yok mu?”

Asıl olan, anlama amacına dayanan dinlemektir. Burada işin içine ego girer. ( birey egosu, kurum egosu, toplum egosu, aile egosu, meslek egosu…)

iletisim-bakisacisi

İletişimde egonun bazı ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara verdiği tepkileri vardır.

 • Güç ihtiyacı

Tepki: Çatışma, rekabet, inatçılık, hükmetme, öfke

 • Değer ihtiyacı

Tepki: Alınganlık, kırılganlık, duygusallık

 • İlgi ihtiyacı

Tepki: Abartılı gereksiz konuşmalar yapma, samimi olmama, gösteriş yapma

 • Başarı ihtiyacı

Tepki: Hırs, aşırı çalışma

 • Yeterlilik ihtiyacı

Tepki: Sürekli gelişme, kişisel gelişim

Ego odaklı iletişim doğru iletişim değildir!

İletişim kurduğumuzda gerçeği anlamalı ya da problemi çözebilmeliyiz. İletişimimiz ego odaklıolursa; bu iletişim olmaz. Ego odaklı iletişim kuran kişilerde ve ilişkilerde aşağıdaki durumlara çok sık rastlanır.

 • Kişi gerçeğin sadece kendi bildiği şey olduğunu düşünür.
 • Dikte etmeye çalışır, ikna etmeye çalışır.
 • Haklılık mücadelesi verir.
 • Hep daha iyi olmaya çalışır.
 • Sürekli başkalarını eleştirir.
 • Her ortamda başarılarından söz eder.
 • Her konuda, her ortamda sürekli konuşur.
 • Her zaman menfaatini hesap ederek pazarlama ilişkileri kurar.
 • Sık sık kötü hissetme ve kötü hissettirme duygusu yaşar.

Doğru olan konu odaklı iletişim kurmamızdır.

Konu odaklı ilişkilerde kişi:

 • Egoya değil gerçeğe odaklanır.
 • Anlama, kavrama ve öğrenme çabası içindedir.
 • İlkeler ve değerlerle hareket eder.
 • Bilgi ve görüş paylaşımında bulunur.
 • Sahip olmak yerine, paylaşma ve işbirliği vardır.
 • Problemi çözmeye çaba harcar.
 • Sorumluluk alır.
 • Özeleştiri yapar.
 • Doğal ve pozitiftir, gülümser.
 • İyi hisseder ve hissettirir.

İletişimde vereceğimiz mesaj da çok önemlidir. Burada kendimize şu 3 soruyu sormalıyız.

 • Vereceğim mesajla gerçekte ne yapmak istiyorum?
  • Kendimi iyi hissetmek.
  • Karşımdakinin farkındalığını arttırmak.
 • Vereceğim mesaj karşımdakinin ne işine yarayacak?
  • Farkındalığı artacak.
  • Davranışını değiştirecek.
  • Bir olumsuzluktan kurtaracak.
 • Vereceğim mesajı duymaya hazır mı?
  • Evet hazır.
  • Kısmen hazır.
  • Hayır hazır değil.

Tüm bu soruları ve alacağımız olası cevapları düşününce iletişimimiz daha sağlıklı olacaktır.

Son söz…

İletişim kurmak, öncelikle gerçekten iletişim kurmaya niyet etmekle başlar. İnsan- insana ilişkiyi özümsemek gerekir. Naif, dürüst, açık ve içten ilişkiler esastır. İlişkilerde saygı bir keyfiyet değil, zorunluluk olmalı ve korunmalıdır.

Kaynak: Oktay Aydın/ Eğitim Ortamında Ego Oyunları Semineri