Çocuklar Neden Tartışmacı Yaklaşım Sergiler?

Çocuklar neden saygısız karşılıklar verir ve tartışmacı bir yaklaşım benimserler? Bu davranışların tümü sözlü saldırganlık biçimleri, öfke ifadeleri ve karşısındakinde söz geçirme, ödeşme ya da başkası tarafından yönetilmekten kaçınma girişimleridir.

Bu durumun temel nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Yorgunluk, mutsuz olma ve düş kırıklığına uğrama.
 • Başka çocuklar tarafından korkutulma veya başkalarından daha güçlü görünmek için onları korkutma yolunu seçme.
 • Çoğu kuralın, ebeveynin yargılarına ve sağduyusuna dayandığını ve doğa yasaları gibi mutlak kurallara bağlı olmadığını anlamak için yeterli soyut düşünme becerilerine sahip olma.
 • Daha fazla özellik ve yetki arzusuna karşılık uzlaşma becerilerinin kısıtlı olması.

Amerikan Psikiyatri Derneği Tanı Kitabı’na göre karşı gelme bozukluğu, en az altı ay süren, bu sırada aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) bulunduğu bir olumsuzluk ve karşı gelme davranışları şeklinde tanımlanır:

 1. Sık sık hiddetlenir, huysuzlaşır.
 2. Sık sık büyükleriyle tartışmaya girer.
 3. Büyüklerinin isteklerine ya da kurallarına uymaya etkin bir biçimde karşı gelir ya da bunları reddeder.
 4. Çoğu zaman isteyerek başkalarını kızdıran şeyler yapar.
 5. Kendi yaramazlıkları için başkalarını suçlar.
 6. Alıngandır, çabuk darılır ya da başkalarınca kolay kızdırılır.
 7. İçerlemiş, kızgın ve gücenmiştir.
 8. Kincidir ve intikam almak ister.

Bir ebeveyn olarak son çocukluk döneminin hayatın incinmeye açık olan bir evresi olduğunu akıldan çıkarmamak gerekir. Küçük yaştaki okul çağı çocukları, çevrelerinde gelişen olayların kendileriyle ilişkili olduğunu düşünürler. Örneğin evlilik çatışması yaşanan ailelerde, çocuklar bu problemi yanlış yorumlayarak kendilerinin kötü oldukları ve anne-babalarını hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünürler. Bu durumda benlik değerleri zarar görebilir ve çevrelerinde gelişen olaylara daha uygun olmayan tepkiler verme eğiliminde olabilirler.

Anne – Babaya Not

Çocuğunuz sürekli itaatsiz davranışlarda bulunuyorsa olası iç çatışma ve isyankarlık kaynaklarını inceleyin. Eğer bu, son çocukluk döneminde devam eden sürekli bir aranış biçimi halini alırsa ailenizin durumunu yakından değerlendirin.

 • Ailenizin üyeleri birbirlerine karşı ne kadar saygı gösteriyor?
 • Aile üyeleri birbirlerinin kişisel dokunulmazlıklarına, fikirlerine ve kişisel değerlerine saygı gösteriyorlar mı?
 • Aile yaşanan anlaşmazlıkları nasıl çözüyor?
 • Anlaşmazlıklar mantıklı tartışmalar yoluyla mı çözülüyor yoksa insanlar düzenli olarak münakaşa ve şiddete mi başvuruyorlar?
 • Çocuğunuzla alışılagelmiş iletişim kurma şekliniz nedir ve disiplin ne şekilde uygulanıyor?
 • Uygulanan disiplinde fiziksel ceza, bağırma ve aşağılama ne sıklıkta yer alıyor?
 • Sizin kişiliğiniz ve dünyaya uyum sağlama biçiminizin çocuğunuzunkinden çok farklı olması mı aranızda sürtüşmeye neden oluyor?
 • Çocuğunuz okulda başarılı olma ve arkadaşlık kurma ile ilgili sorunlar mı yaşıyor?
 • Çocuk gergin bir aile ortamında mı büyüyor?

Ne Zaman Bir Uzman Yardımı Alınmalı?

 • Karşı gelme bozukluğu gösteren bazı çocuklar için uzman yardımı almaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Dışarıdan rehberlik almanızı gerektiren durumlar şunlardır:
 • Çocuğunuz okulda ve evde sürekli ve uzun süren bir otoriteye karşı gelme davranışı gösteriyorsa.
 • Çocuğunuzun itaatsiz ve karşı gelme davranışlarına saldırgan ve yıkıcı davranışlar eşlik ediyorsa.
 • Çocuğunuz genelleştirilmiş mutsuzluk belirtileri gösteriyorsa; canı sıkan, sevilmeyen arkadaşsız bir çocuksa.
 • Zaman zaman intihar etme arzusunu dile getiriyorsa.
 • Aile, anlaşmazlıklara fiziksel veya duygusal istismar ile cevap verme alışkanlığını sürdürüyorsa.

Bir uzmandan yardım alma vakti gelmiş demektir.

Yazar:  Rehberlik ve Psikolojik Danışman Servet GENÇBAY

Kaynak: http://clss.link/1MN0LBl