Programlama Temelleri-1 Yazılı Soruları

SORULAR

 1. Programlama dili nedir?(5p)
 2. Değişken ne demektir? (5p)
 3. Qbasic programlama dilinde kullanılan değişken türlerini açıklayınız.(10p)
 4. Klavyeden bir öğrencinin matematik dersine ait 2 yazılı ve 1 sözlü notu girilecektir. Öğrencinin not ortalamasını ekrana yazan programa ait;          Akış diyagramını çiziniz.(10p)          Programı yazınız.(10p)
 5. Aşağıdaki ekran görüntüsünü oluşturarak, menüdeki dönüşüm(1 inç=2,54 cm) işlevlerini yerine getiren          Akış diyagramını çiziniz.(20p)          Programı yazınız.(20p)
  M E N Ü 1- cm –> inç 2- inç –> cm 3- Çıkış Seçiminiz:
 6. Aşağıdaki programın bellek görüntüsü ve ekran çıktısını yazınız.(20p)          CLS          SL = 20 : KL = 30          SR = 40 : KR = 50          PRINT “İŞLEM”; “BAŞLADI” SL = KL          CLS          KR = KL + SL          PRINT “1.SONUÇ=”; KR + 50          SR = SR + KR / 2          SL = 3 * (SL + KL / (SL + 10))          PRINT “2.SONUÇ=”; KR, KL          PRINT “3.SONUÇ=”; SR, SL          END

-CEVAPLAR-

 1. Uygulama programları oluşturmak için kullanılan yazılımlardır.
 2. Program içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere değişken denir.
 3. Sayısal değişkenler:          Tamsayı(integer): -32768 ile 32767 arasında değer alabilen sayısal bir değişken türüdür. Değişken ismi sonuna % karakteri konur.          Tek incelikli(single): Ondalıklı sayıları saklayabilen sayısal bir değişken türüdür. Değişken ismi sonuna ! karakteri konur.          Çift incelikli(double): Çok hassas ondalıklı sayıları saklayabilen sayısal bir değişken türüdür. Değişken ismi sonuna # karakteri konur.          String(Metin) türü değişkenler:  Harf, rakam gibi karakterleri içeren, üzerinde matematiksel işlem yapılmayacak verilerin saklanması için kullanılan bir değişken türüdür. Değişken ismi sonuna $ karakteri konur.
 4.  CLS          INPUT “1.Yazılı Notunu Giriniz:”, Y1          INPUT “2.Yazılı Notunu Giriniz:”, Y2          INPUT “Sözlü Notunu Giriniz:”, S          ORT = (Y1+Y2+S)/3          PRINT “ORTALAMA SONUCU=”; ORT          END
 5.         CLS         PRINT “MENÜ” PRINT “1-CM –>INÇ” PRINT “2-INÇ –>CM” PRINT “3-ÇIKIŞ” INPUT “SEÇİMİNİZ”, SEC          IF SEC=1 THEN          INPUT “CM ÖLÇÜSÜNÜ GİRİNİZ=”, CM          INC=CM/2.54          ELSEIF SEC=2 THEN          INPUT “INÇ ÖLÇÜSÜNÜ GİRİNİZ=”, INC          CM=INC*2.54          ELSEIF SEC=3 THEN          END          ELSE          PRINT “HATALI SEÇİM YAPTINIZ” END IF          END
 6. Bellek Görüntüsü         SL 20 30 92.25         KL 30          SR 40 70         KR 50 60
  Ekran Çıktısı 1.SONUÇ=110          2.SONUÇ=60 30          3.SONUÇ=70 92.25

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.