Yazılım ve Veritabanı Çok Sorulan Sorular

1.                 .NET (DotNet) nedir?Microsoft tarafından uygulama geliştirme süreçlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir platformdur. Bu platform işletim sistemi ve donanımdan bagımsız olarak çalışır. Platform içerisinde çeşitli türlerde ( Windows, Web, Mobile, Distributed, WPF .. ) uygulama geliştirmek için gerekli kütüphaneler bulunur. .NET1.0, 1.1, 2.0, 3.5, 4.0 gibi versiyonları bulunur.http://en.wikipedia.org/wiki/DOTNET

2.                 Visual Studio nedir?Microsoft tarafından yazılım geliştirmek üzere tasarlanmış ve oluşturlumuş bir IDE ( Integrated Development Envoriment ) dir. Visual Studio ile bir çok programalama dili ( Visual Basic, C#, J#, C++)  kullanarak; farklı türlerde bir çok uygulama geliştirilebilir. 6.0, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010 ( Gelecek) gibi versiyonları vardır.http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/default.mspx

3.                 WPF nedir?(Windows Presentation Foundation) .Net3.0 ve sonraki platformlarda, Windows Vista ve Windows 7 gibi işletim sistemleri ile beraber gelen gelişmiş grafik arayüzü kullanabilmek ve bu arayüzü kullanan programlar geliştirebilmek için oluşturulmuş bir frameworktür.

4.                 WCF nedir?(Windows Communication Foundation) .Net 3.0 ve sonraki platformlarda Windows ve diğer uygulama platformları ile haberleşebilmek ve SOP (Service Orinted Programing) geliştirebilmek için gerekli olan bir frameworktür.

5.                 ADO ve ADO.NET nedir?(ActiveX Data Object ) veritbanı ile ilgili bileşenlere ulaşmak ve yönetmek için Microsfot tarafından geliştirilmiş bileşenlerdir. Bu bileşenler yazılım geliştirme sürecinde kullanılmaktadırlar. ADO.NET ise .NET platformu için tasarlanmış veritabanı erişim bileşenleridir.

6.                 WF-WWF nedir?(Windows Workflow Foundation) iş akış süreçlerinin programlanması ve tanımlanması ile ilgili geliştirilmiş bir framewoktür.

7.                 Silverligth nedir?Silverlight, Microsoft’un 2007 başlarında tanıtımını yaptığı ve .NET 3.0 içerisinde entegre olarak gelen vektörel arayüzler ile yazılım geliştirilmesine olanak sağlayan Windows Presentation Foundation (WPF)’in internete yansımasıdır. .NET temelli programcılık yeteneğiyle Adobe Flash karşısında büyük bir rakip olarak karşımıza çıkmaktadır.

8.                 ASP nedir?Asp Microsoft tarafından 1996 yılında gelistirilmiştir. Asp Active Server Pages ( Aktif sunucu sayfaları )nın kısaltılmıs biçimidir. Asp tek başına bir programlama dili degildir. Özellikle web sunucusu ile çalışan bir tekniktir. Asp sayesinde veri tabanı uygulamaları ve elektronik ticaret siteleri kolayca yaratılabilir. .NET teknolojilerinin gelişimi ile beraber artık etkisini ve önemini kaybetmiştir.

9.                 ASP.NET nedir?.NET Framework kullanılarak geliştirilen web uygulamalarına ASP.NET nedir. Bir programlama dili değil teknolojidir. ASP.NET uygulamaları bir çok dil kullanılarak geliştirilebilir. Örnek olarak C#, VB.NET, C++.NET ..

10.            Programala dili nedir?Programlama dili programcının programı yazarken kullandığı özel bir dildir. Bilgisayara yaptırılacak olan işlerin bilgisayarın anlayabileceği dilde ifade edilmesidir. Programlar programlama dilleri ile yazılır. Bilgisayar gibi programlama dilleri de çeşitli süreçlerden geçerek geliştirilmişlerdir. Yüksek düzeyli programlama dilleri genellikle İngilizce kelimelerden seçilmiş ve ya kodlanmış kısaltmalardan oluşur. Programalam dillerine örnek verecek olursak; C#, VB.NET, C, C++, Java, Pascal, Cobol, Basic, J# ..

11.            AJAX nedir?Sunucuda çalışan bir kodun çıktılarının postback (sayfanın yeni verilerle yeniden yüklenmesi) olmadan istemciye ulaştırılmasıdır. AJAX aslında yeni bir olay değil sadece var olan bir kaç teknolojinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir yöntemdir. AJAX teknolojisi sayesinde çok daha hızlı ve görsel web sayfaları yapma imkanımız ortaya çıkmıştır. Facebook bu uygulamalara en büyük örnektir.

12.            Web Application nedir?Çeşitli araçlarla (Visual Studio, Web Expression, Dreamviewer) ve teknolojilerle ( PHP, ASP, ASP.NET) geliştirilmiş ve Web Server’lar üzerinde duran, Internet Tarayıcı (IE, Firefox, Chrome, Safari) programlar aracılığı ile ulaşılıp kullanılabilen uygulamalardır.

13.            IIS nedir?Internet Information Services ifadesinin kısatlmasıdır. Microsoft firmasının web sayfalarını host etmek ve çalıştırmak için sunmuş olduğu bir uygulamadır.

14.            Windows Application nedir?Çeşitli araçlarla (Visual Studio, Delphi) ve dillerle ( C#, C++, VB.NET, Delphi) geliştirilmiş, Windows platformu üzerinde çalışan her türlü uygulamaya Windows Application denir. Örnek verecek olursak WORD, NOTEPAD, MSPAINT..

15.            Mobile Application nedir?Mobil cihazlar üzerinde çalışabilen uygulamalara Mobile Application nedir. .NET teknolojisini kullanarak çok kısa sürede mobil cihazlar için uygulama geliştirilebilir. .NET ile geliştirilen uygulamanın bir mobil cihazd çalışması için cihazda Windows Mobile işletim sisteminin ve .NET Compact Framework’un yüklü olması gerekmektedir.

16.            Managed Application nedir?.NET teknolojisi ile yazılmış uygulamlara verilen diğer bir addır.

17.            Microsoft Sertifikasyon nedir?Microsoft teknolojileri ile ilgili olarak uzmanlık ve yeterlilik göstergesi niteliğinde, uluslar arası geçerliliği olan belgelerdir. Bu belgelerin alınabilmesi için çeşitli sınavlara girmek gerekmektedir.

18.            MCP nedir?Microsoft Certified Professional ifadesinin kısaltmasıdır. Microsoft Sertifikalarına sahip olanlara verilen genel addır.

19.            MCTS nedir?Microsoft Certified Technology Specialistifadesinin kısaltmasıdır. Microsoft Teknolojilerinden herhangi birinde uzman bir kişinin uygun sınavlara girerek aldığı sertifikadır. MCTS ifadesinden sonra gelen (Web Application, WPF, Sql Server ..)  açıklama hangi uzmanlık olduğunu belirtir. Bir kişi birden çok alanda uzmanlık sahibi olabilir.

20.            MCPD nedir?Microsoft Certified Professional Developerifadesinin kısaltmasıdır. Microsoft Yazılım Teknolojilerinden profesyonellik göstergesidir. MCTS sertifikalarına sahip kişiler Proje Tasarımı, Planlaması ve Yönetimi gibi konularda girecekeleri uygun sınavlar sonucunda alabilecekleri bir sertifikadır. Yazılım alanında en üst düzey sertifikasyonuda ifade etmektedir.  Bu sertifikasyonda uzmanlaşılan alana göre farklılıklar gösterebilmektedir. Profesyonellik geliştirilen alan MCPD ifadesinden sonra belirtilir. Örnek olarak MCPD: Windows Developer 3.5

21.            Expression Uygulamaları nedir?Expression Microsoft tarafından yakın zamanda yayınlanan, Tasarım, Design bileşenleri geliştirmek için kullanılan uygulamaların genel kodudur. Bu uygulamalar kullanılarak; Web Sayfası, Silverlight Uygulaması, Media Arayüzü, Catalog Çalışması geliştirilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.