Eğitim ve Teknoloji

İçinde bulunduğumuz çağın teknolojik gelişmeleri eğitimde de sürekli yenileşme ve gelişmeyi zorunlu  kılıyor, buna bağlı olarak bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu günümüzde öğrenme ve öğretme yöntemleride hızla değişiyor. Eğitim teknolojileri ders programlarına giriyor ve internet üzerinden kurulan iletişim ağları sınıflara sanal ders ortamlarını taşıyor.


Avrupa okullar ağı tarafından yürütülen birçok proje,eğitim teknolojilerinin ders programlarında aktif olarak kullanılabilmesini ve bu sayede de Avrupa genelinden pek çok öğretmen ve öğrencinin bilgisayar   ortamında, uluslar arası paylaşım platformlarını sınıflarına taşıyabilmelerini hedefliyor. Merkezi Brüksel’de bulunan eğitim portalı Avrupa’nın dört bir yanından gönderilen öğrenci çalışmalarını yayınlamanın yanı sıra, onları günümüz dünyasının ortak sorunları karşısında birlikte düşünmeye,tartışmaya ve bir birlerinden öğrenmeye yönlendiren çalışmalar da yapıyor. Bizimde okullara rehberlik yaptığımız bu uluslar arası proje çalışmaları kapsamında sekizinci sınıf öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz bir proje uygulamasını paylaşmak istiyorum.
Proje’deki konu ; ”Gelecekteki enerji kaynakları, plastik ve kullanım alanları” idi. Belirlenen bu konu  hakkında tüm katılımcı ülkelerdeki öğrenciler ilgili derslerde ve kendi aralarında fikirlerini tartışarak çeşitli  sorular hazırladılar. Sorularını yöneltecekleri öğretmen ise Milano Üniversitesinden, konunun uzmanı bir           profesör idi. Türk öğrencilerle birlikte İngiltere, Portekiz, Romanya, Polonya, İrlanda ve Avusturya’daki  on üç okuldan da öğrenciler aynı anda sorularını yöneltmek üzere sanal derste hazır bulundular.  Tamamı İngilizce yapılan ve bir ders saati süren bu paylaşımda, birbirlerini hiç tanımayan öğrenciler ortak paylaşımlarda bulunmanın yanı sıra çevre ve dünya sorunları karşısında ortak ve farklı görüşlerini de paylaşma fırsatı buldular, soruları İtalya’dan cevaplayan profesör ise bu uluslar arası sanal derste, aynı anda yedi ülkeden on üç ayrı okula ders anlatmanın hazzını yaşayan bir öğretmen olarak karşımızdaydı.
Eğitim teknolojilerinin aktif olarak kullanıldığı bu ders aynı zamanda fen teknoloji, ingilizce ve bilgisayar  derslerini de kapsayarak disiplinler arası işbirliğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Öğrenciler açısından ise, öğrenmeyi öğrenme, ekip çalışması, sorumluluk, özgüven, yabancı dil becerisi, uluslar arası proje deneyimi, bilgisayar becerisi gibi gerçekleşen pek çok kazanım sayılabilir.
İnternet bağlantısı olan ve gelişime açık her okul ortamında gerçekleştirilebilecek bu dersler eğitimin standartlarının geliştirilmesi açısından da oldukça önemli katkılar sağlamakta.
Teknolojik gelişmeler ve yeniliklere açık olmak aynı anda 6 ülkeden 13 okulu ve bir profesörü sınıfımızda konuk edebilmemizi mümkün kılıyor ve hatta dünyanın giderek ne kadar küçüldüğünü öğrencilerimize gösterebilmemizi de; Sanıyorum bütün iş, sınıfımızın kapısını çağın koşullarına ne kadar açık  tuttuğumuzda..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.