Montessori Okulları

Merhaba,
Bu yazımızda bizlerin okuduğu klasik okullardan oldukça farklı ama dünyanın birçok yerinde binlerce okulda uygulanan alternatif bir eğitim metodundan bahsetmek istiyorum: Montessori Okulları…

Yaşam Boyu Öğrenme ilkesini benimsemiş olan bu okullarda eğitim genellikle üç yaşından başlıyor ve ilköğretimin sonuna kadar devam ediyor. Bazı Montessori okullarında yürümeye başlama yaşından itibaren eğitim verildiği de görülmektedir. Okul öncesi ve ilköğretim ağırlıklı olmakla birlikte, lise düzeyinde olan Montessori okulları da mevcuttur.


1907’den beri uygulanan bu eğitim yönteminde, bir öğretmen kontrolünde tüm öğrencilerin aynı anda, aynı şeyi, aynı yöntemle öğrenmek zorunda olduğu bir öğrenim süreci kesinlikle yer almıyor; aksine, her çocuğun farklı bir öğrenme kapasite, hız, ilgi, merak ve yaratıcılığa sahip olduğu bilinerek uygulamalar yapılıyor.
Montessori yönteminde her bir çocuğun bireysel, sosyal ve duygusal gelişimine oldukça önem veriliyor,           kalabalığın içinde kaybolan çocuklar yerine kendi becerilerini keşfeden, özgüveni, özdisiplini, motivasyonu, ve becerileri oldukça gelişmiş bireyler yetiştiriliyor.
Montessori metodunda aynı sınıfta farklı yaş gruplarından çocuklar birarada yer alıyor. Birbiriyle yarışan,           rekabet eden ve kıyaslamaya dayalı bir sınıf ortamı yerine her çocuğun bireysel olarak kendi yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştığı, yaptığı şeyi başkalarıyla paylaştığı, grup içinde aktif rol aldığı bir öğrenme süreci söz konusu.
Her sınıf öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak materyaller ile donatılıyor. Dolayısıyla tüm ders           malzemeleri sınıfta bulunuyor böylece öğrencilerin sabırlı olmayı, paylaşmayı, başkalarına saygı duymayı, eşyalarını ve bulunduğu ortamı korumayı öğrenmeleri de sağlanmış oluyor. Aynı sınıfta aynı anda bireysel ya da grup olarak farklı etkinlikler yapılıyor. Bu okulda öğrenciler yanlış yapmaktan çekinmiyorlar, yanlış yapmayı, öğrenmeye giden doğal bir basamak olarak görüyor ve yanlışlarının sorumluluğunu alabilmeyi öğreniyorlar.
Montessori öğretmenleri diğer okul öğretmenlerinden farklı bir eğitim alıyorlar, onların rolü: sınıftaki tek           otorite olmak ve herşeyi öğretmek değil, her öğrencinin kendi becerilerini keşfetmesine yardımcı olmak,           her çocuğun davranış ve gelişimini dikkatlice gözlemlemek, rehberlik edebilmek ve bir rol model olabilmek… çünkü; Montessori okuluna giden çocuklar: ‘”Lütfen!, kendi başıma nasıl yapabileceğimi öğretin.” diyorlar.
Öğrenciler öğretmen ile birlikte sınıf yönetiminden ve sınıf organizasyonundan sorumlu oluyorlar.           Böylece liderlik ve sorumluluk becerileri de gelişiyor. Montessori Okullarında, evrensel değerler eğitimi, yaşam için eğitim, ethik, barış eğitimi, karakter eğitimi, hayat boyu öğrenim, eğitimleri veriliyor. Her bir ders bir başka ders ile ilişkilendiriliyor ve bir konu diğer birçok konuyu kapsayacak şekilde ele alınıyor. Her zaman büyük bir resim üzerindeler ama detayları görmek için çalışıyorlar.
Bir Montessori okulunu ziyaret ettiğinizde, yemek yapan, dikiş diken, kendi sandalyesini yapan küçücük çocuklar gördüğünüzde şaşırmayın! Çünkü onlar, hayat boyu kullanabilecekleri birçok şeyi kendi yetenek ve tercihleri doğrultusunda burada ve anılan yöntemle öğrenebiliyorlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.