6 yaş çocukları gelişim dönemi özellikleri

6 Yaş Grubu Çocuklarının Psikolojik özellikleri Bu yaşlarda çocuklar oyun çağının birçok özelliklerini gösterir, 6 yaş zihni ve duygusal gelişmeleri bakımından okula devam edebilecek kadar olgun olunan bir yaştır. Zihni gelişimi >Bu çağda çocuğun zihin gücü ve belleği bir hayli gelişir. Çocukta somut düşünce tarzı hakimdir. >Duygulan ile düşünür. Gözlemler ve deneyler sonucu bir takım hükümler verebilir. >Çocuk çevresini toptan algılar. Soyut ve mantıklı düşünemezler. >His ve heyecanlanma etkisinde kalarak yargılara varır. Olayları objektif olarak eleştiremez. >Sık kendini över .Bu dönemin sonunda kendi kusurlarını görmeye başlar ve eleştirir. >Zaman ayarlayamaz. îlerisi için plan yapamaz. >Sayılan kavramaya başlar. Basit toplama, çıkarma hesaplan yapar.

Dil Gelişimi >Dil çok zenginleşir. Çocuk çok fazla kelime öğrenir. >Sezsiz okuması, sesli okumasına nazaran daha hızlıdır. >Bu çağın sonuna doğru yabancı dil öğrenmeye hazır hale gelir. Ilgiler >Temsil oyumlarına ilgi, hayvanlarla ilgili temsiller, şarkılı temsillere ilgi devam eder. >Kızlar; büyükler gibi giyinmeye, evcilik oynamaya Erkekler; Şöförlük, Pilotluk, Askerlik gibi oyunlar oynamaya yönelirler. >Böceklere ve diğer hayvanlara ilgi vardır. Moral Gelişimi >îyilik ve kötülük kavramları, ana-babanın beğendiği ve beğenmediği davranışlar ile ilgili olarak değişir. >Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler, Kusurlu görünmek onları endişelendirir. Duygusal Gelişim >En önemli duygusal ihtiyaçları sevilmek, beğenilmek, değer verilmektir. Anne, baba, öğretmen tarafından ne kadar ilgi ve şefkatle muamele görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur. >îlgi merkezi olma isteği kuvvetlidir. >Başarılı olma ihtiyacı kuvvetlidir. Gerçek başarılar elde edemezlerse hayali başarılarla övündükleri görülür. >Bu dönemde korku, öfke, kıskançlık, neşe, sevgi gibi duygular bir çocuğun gününü birbiri ardına doldurabilir. Duygusal halleri çabuk değişir. Arkadaşlarla ilişkiler >Bu yaşta gurup halinde oyun oynayabilirler. >Arkadaşlık kısa sürelidir. >Genellikle yakın arkadaşlarını kendi cinslerinde seçerler. >Fakir-zengin ayrılığı gözetmezler. Fakat başka sınıf, okul ve çocuklara karşı cephe alırlar. >Giyim, Konuşma, zevk bakımından çocuk, arkadaşlarını taklit eder. Rekabete girer. Sosyal yönden prestij kazanmak amacıyla güç gösterilerine girerler. Eşya ve aileleriyle övündükleri görülür. Aile ilişkileri >Aile büyüklerine karşı tavır takınır, yaramazlık eder. Bazen ise kaygılı olur. >Çoğu zaman kişiliğini gösterme, bağımsız olabilme çabasıyla inatçılık, dik başlılık, itaatsizlik olabilir. >Büyüklerinin her şeyi daha iyi bildikleri ve yaptıklarını düşünürler. Ana-babasını kendine örnek seçer. >Okulda günün önemli bir kısmını geçirmesine rağmen ana-baba sevgi ve ilgisine ihtiyacı çok kuvvetlidir. öğretmen ile ilgili bölüm >Çocuk öğretmenine büyük ilgi ve hayranlık duyar. Kendini beğendirmek için elinden geleni yapar. >Çok görülen şikayet olayı, öğretmenin ilgisini çekmek için yapılır. >Tenkitler çocuklarda çok büyük etki yapar. Alay ve aşırı şakalarda alınır.

Kazandırılması geren davranışlar, 1- Eşyalarını temiz ve düzenli kullanma, 2- Yatağını düzeltme, 3- Kıyafetlerini kendisinin giymesi ve çıkarttıklarını katlayıp yerine koyması, 4- Sabah temizliğine dikkat etmesi, dişlerini fırçalaması, 5- Oyuncaklarını toplaması, 6- Kardeşleriyle iyi ilişkiler içinde olması, 7- Büyüklerine karşı saygılı olması, 8- Annesine yapabileceği ev işlerinde yardımcı olması, 9- Verilen ödevi zamanında yapması, 10 -Eve gelen misafîr çocuklarına iyi davranması, 11- Oyuncaklarım paylaşması, 12- Vaktinde yatma ve uyuma, 13 – Tuvalet temizliğine dikkat etme, 14 – Problemlerini rahatlıkla söylemesi, 15 – Okula uyum sağlama, 16 – Evini, okulunu, yakın çevresini tanıma, 17 – Temel insan ilişkilerinde nasıl davranacağını bilme, 18 – Milli ve manevi değerlere karşı olumlu bir tutum geliştirme, 19 – Sağlık kuruluşlarını bilme, 20 – Trafîk kurallarını bilme, 21 – Toplu yaşama kurallarım bilme, 22 – Tabiatı sevme, 23 – Boş zamanlarını iyi değerlendirme, 24 – Zaman kavramını bilme, 25 – Okuma ve dinlenme becerisi kazanma, 26 – Türkçe’yi doğru kullanma, 27 – Okuma alışkanlığı kazanma, 28 – Günlük hayatta kullanılan toplama ve çıkarma yapma, 29 – Zihinden hesaplar yapma, 30- Seviyeye uygum problem çözme, 31- Varlıklar arasındaki ilişkiyi kavrama, 32- Sesini doğru kullanma, 33- Duygu ve düşüncelerini resimle ifade etme, 34- Artık malzemeleri kullanarak resim yapma, 35- Günlük işlerim yürütecek kuvvet, Çeviklik ve dayanıklılık kazanma, 36- Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili kuralları öğrenme, 37- Oyunları kurallarına göre oynama,

Okuma Alışkanlığı Kazandırma Çocuğu Okumaya Hazırlama Okumaya hazırlık, çocukların okumaya ilgilerini daha iyi okumalarını sağlamak, iyi bir okuyucu olmalarını gerçekleştirmek için şunlar yapılmalıdır: 1- Evde kitapların varlığı, çocukların okumaya hazırlanmalarını garantilemektedir. 2- Ana-babalar çocuklarına kitaplar okuyarak, Okumanın değerini’ iyi bir canlı örnek olarak çocuklarını okumaya yönlendirebilir. 3- Çocuğa yönelik resimli kitapları çocuğun ulaşabileceği yerde bulundurulmalı, çocuğun kitaplarla oynamasına ve sayfaları karıştırmasına izin verilmelidir. Resimler üzerinde konuşmalar, tartışmalar yapılmalıdır. 4- Çocuğa basit hikayeler okunmalıdır. Hikayeler üzerinde konuşulmalıdır. 5- Okunan hikaye ile çocuğun yaşadığı olaylar arsında ilişkiler kurulmalıdır. 6- Kitaptaki yazıları göstermek, sembollerin bir anlamı olduğunu anlatmak çocukta öğrenme isteğini arttırır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.