C# Consol ile Pisagor Bağıntısı

Console.Write(“1. Kenar: “);
double kenar1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.Write(“2. Kenar: “);
double kenar2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
double hipotenus =(kenar1*kenar1)+(kenar2 * kenar2);
int i = 0;
while (i != hipotenus)
{
i++;
}
Console.Write(“Pisagor Sonuc:” + i);
Console.ReadKey();

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.