Girilen 10 dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralayan program,

String satır;
İnt sayi=new[10];
for(a=0;a<10;++a){
sayı[a]=convert.toınt32(console.readline(satır));
Array.sort(sayı);}
Console.writeline(“sıralı”+sayi[a]);

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.