Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türünden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını,en büyük değeri ve en küçük değerini bulan programı yazınız?

Elemanları 1-100 arasında rastgele değerler olan int türünden 20 elemanlı bir dizideki elemanların sayısal ortalamasını,en büyük değeri ve en küçük değerini bulan programı yazınız?

int []dizi=new int[20];

Random rnd=new  Random();

İnt max=0,min=100,toplam=0;

For(i=0;i<dizi.Lenght;i++)

{

dizi[i]=rnd.Next(0,100);

if(dizi[i]>max)

max=dizi[i];

if(dizi[i]<min)

min=dizi[i];

toplam +=dizi[i];

}

Console.WriteLine(“En Büyük:{0}”,max);

Console.WriteLine(“En Küçük:{0}”,min);

Console.WriteLine(“Ortalama:{0}”,(float)toplam/(float)dizi.Lenght);

2 comments

  1. sedanur

    10 elemanlı bir dizi oluşuturup metotla 50 den buyuk ve tek sayıları bulan programı yazar mısınız lutfen?

  2. cem

    peki bu dizinin en büyük ilk üç elemanı ekrana yazdırılmak istenirse onu nasıl yapıcaz acaba?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.