C# ta baklava dilimi çizme

C# ile istenilen boyutta baklava dilimi çizimi

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace baklava
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int boyut;
            Console.WriteLine(“Baklava diliminin boyutunu giriniz”);
            boyut = int.Parse(Console.ReadLine());

            for (int i = 0; i <= boyut; i++)     // 1 den baslayarak boyuta kadar artar.
            {
                for (int j = 0; j <= (boyut + 1) – i; j++)
                    Console.Write(” “);          // i  arttıkca bosluk sayisi giderek azalır.

                for (int g = 0; g <= 2 * i – 2; g++)
                    Console.Write(“*”);          // i sayisi kadar o satıra * yazar.

                Console.WriteLine();
            }

            for (int u = 0; u <= boyut; u++)
            {                                    // u sayisi boyuta kadar artar.
                for (int p = 0; p <= u; p++)     // her satirda u sayisi kadar bosluk koyar.  
                    Console.Write(” “);

                for (int r = u * 2; r <= boyut * 2; r++)
                    Console.Write(“*”);          // boyut*2 den baslayarak u*2 oranında * azalır.

                Console.WriteLine();
            }
        }
    }
}

1 Comment

  1. Gizli

    Acaba içi boş baklava deseni nasıl yaparız?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.