Verilen Bir Mesajı İstenen Sayıda Ekrana Yazdıran Programın

string mesaj;
int sayi;
Console.Write(” Yazdırılacak Mesaj”);
mesaj = Console.ReadLine();
Console.Write(“Kaç Kere Yazdırılsın”);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

for (int i = 0; i < sayi; i++) { Console.WriteLine(mesaj); } Console.ReadLine();

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.