C# ile basit bir takvim

using System;
class takvim
{
    int aytoplam = 0, yıltoplam = 0, gün, ay, yıl, a = 365, artan, k = 1;
    int[] aylar = { 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
    string[] çizelge=new string[37];
    public void karsilamaekranı()
    {
        Console.WriteLine(“1_Girilen yıl değeri 1906 dan küçük olmamalıdır!”);
        Console.WriteLine(“2_Girilen ay  değeri 1-12 arasında olmalıdır!”);
        Console.WriteLine(“3_Girilen gün değeri 1-30 arasında olmalıdır!”);
    }
    public void verial()
    {
        Console.Write(“Yılı girin : “);
        yıl = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write(“Ayı  girin : “);
        ay = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write(“Günü girin : “);
        gün = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }
    public void islemler()
    {
        for (int i = 1906; i < yıl; i++)
        {
            if (i % 4 == 0)
                a = 366;
            yıltoplam += a;
            a = 365;
        }
        if (yıl % 4 != 0)
        {
            for (int i = 0; i < ay – 1; i++)
                aytoplam += aylar[i];
        }
        else
        {
            aylar[1] = 29;
            for (int i = 0; i < ay – 1; i++)
                aytoplam += aylar[i];
        }
        artan = (aytoplam + yıltoplam) % 7;
        for (int i = artan; i < aylar[ay – 1] + artan; i++,k++)
            çizelge[i] = Convert.ToString(k);
    }
    public void yaz()
    {
        Console.Write(“\n   P      S      Ç      P      C      C      P\n”);
        for (int i = 0; i < çizelge.Length; i++)
        {
            Console.Write(“{0,4}   “, çizelge[i]);
            if ((i + 1) % 7 == 0)
                Console.WriteLine();
        }
    }
}
class anasınıf
{
    static void Main()
    {
        takvim a = new takvim();
        a.karsilamaekranı();
        a.verial();
        a.islemler();
        a.yaz();
        Console.ReadLine();
    }
}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.