Bir stringin diğer bir stringin substringi olup olmadığını bulan C kodu

Bir stringin diğer bir stringin substringi olup olmadığını bulan, eğer substringi ise bu substringin string içersinde kaç numaralı harften başladığını bulan C kodunu aşağıda sizinle paylaşıyorum. İnceleyebilir, çalıştırabilir ya da kullanabilirsiniz.

 #include <stdio.h>
#include <string.h>
int  myfunc(char *str1,char *str2);
int main()
{
 char s1[100];
 char s2[100];


 printf(“first string:\n”);
 gets(s1);
 
 printf(“second string:\n”);
 gets(s2);
  
 printf(“(%s) stringi (%s) stringinin %d inci indexinde!!\n”,s2,s1,myfunc(s1,s2));
 return 0;

}

int  myfunc(char *string,char *substring)
{
 int counter = 0;
 int index = 0;
 int len2 = strlen(substring);
 int i = 0, k, m;

 while(*(string + i) != ‘\0’){
  if(*(string + i) == substring[0])
   for(k = i, m= 0; substring[m]!= ‘\0’; k++,m++)
    if(*(string + k) == *(substring + m))
     counter++;
  
  if(counter == len2)
   return k – counter;

  counter = 0;
  k = i;
  i++;
 }
 return 0;
 
}

1 Comment

  1. ela

    1’den 100′ kadar olan tamsayıların toplamı veren programın sharpta yazımı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.