Bir sayının kaç basamağı olduğunu bulan C kodu

Kod, örneğin 123 sayısını aldıysa sonuç olarak 3 veriyor.

#include <stdio.h>
int digit_number(int num);
int main()
{


 int number;
 printf(“enter a number = > “);
 scanf(“%d”, &number);

 printf(“there are %d digits\n”, digit_number(number));

 return 0;
}
int digit_number(int number)
{
 int counter = 0;

 while(number){
  number /= 10;
  counter++;
 }
 return counter;
}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.