Girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe sıralayan program

Girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe sıralayan program

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main()
{
int dizi[10];
int i, x, y,a;
clrscr();


for(i = 0; i < 10; i++)
{
printf(“%d.sayiyi girin: “, i + 1);
scanf(“%d”, &dizi[i]);
}
for(x = 0; x < 10 – 1; x++)
{
for(y = x + 1; y < 10; y++)
{
if(dizi[x] < dizi[y])
{
a = dizi[x];
dizi[x] = dizi[y];
dizi[y] =a;
}
}
}
printf(“\n”);
for(i = 0; i < 10; i++)
{
printf(“%d.sayi: %d\n”, i + 1, dizi[i]);
}
getch();
}

10 elemanli bir tamsayi dizisi icerisindeki tek sayilari, cift sayiları bulan program

int x,y,sayi[10],mak;
int main () {
for (x=0;x<10;x++)
{
printf(“%d. sayiyi giriniz”,x+1);
scanf(“%d”,&sayi[x]);
}
printf(“\nbu dizinin cift sayilari \n”);

for (x=0;x<10;x++)//tek sayilar
if (sayi[x]%2==1) printf(“%d “,sayi[x]);

for (x=0;x<10;x++) //cift sayilar
if (sayi[x]%2==0) printf(“%d “,sayi[x]);

printf(“\nbu dizinin tek sayilari \n”);

Tutulan sayıyı bulan program

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
void main(void)
{
char slc=’e’;
int x, ent=0;
srand(time(NULL));
for(;slc==’e’||slc==’E’
{
x=1+rand()%100;
printf(“Tutulan Sayı: *”);
for(int i=0;i<7;i++)
{
printf(“\nBir Sayı Girin”);
scanf(“%d”,&ent);
if (ent==x)
{
printf(“\nBildiniz. Tebrikler!” );
i=7;
continue;
}
else
printf(“\nÜzgünüm. Yanlış,”);
if(i==6)
printf(“Üzgünüm, Bilemediniz\nTutulan Sayı : %d”,x);
}
printf(“\nTekrar oynamak ister misiniz? (e/h)?”);
scanf(“%s”,&slc);
}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.