C soruları

Soru1-) ∏= 4–(4/3)+(4/5)–(4/7)+(4/9) +…
şeklinde tanımlandığını varsayalım.

4 —-> 1. hassasiyet
(4/3) —-> 2. hassasiyet
(4/5) —-> 3. hassasiyet …..
Program kullanıcıya kaçıncı elemana kadar
hassasiyet istediğini sorsun ve
o eleman sonundaki ∏ sayısını
hesaplayıp göstersin.


Soru2-) Bir dik üçgende a, b dik kenarlar
ve c hipotenüs olmak üzere
a^2+b^2=c^2(pisagor) eşitliği
verilmektedir. En büyük kenar “250” den
küçük olmak kaydıyla bu eşitliği sağlayan
bütün üçgenleri gösteren programı yazınız.
(kenarlar tamsayı)
a b c
a2 b2 c2
. . .
. . .
Soru3-) Kullanıcıdan karenin kenarlarını
isteyen ve kareyi ekrana * ile çizen bir program
yazınız.
A=5 ——>
* * * * *
*            *
*            *
*            *
* * * * * (5 girdiğinde şekil böyle (karedir))
Soru4-) Çarpanlarının toplamına eşit olan sayılar
mükemmel sayı olarak tanımlansın.
6 = 1+2+3 gibi.
Mükemmel sayıları bulan bir
programı fonksiyonlar ile yazınız:
F1 : giris, F2 : mükemmel sayıyı bulsun,
F3 : ekrana yazsın. (F1,F2,F3 fonksiyonlar)

Soru5-) Bilgisayar rastgele(random) olarak
iki pozitif sayı üretip göstersin ve kullanıcıya bu
iki sayının çarpımının kaç olduğunu sorsun.
Eğer kullanıcı doğru cevaplarsa
“Cok guzel” deyip, yeni bir tane sorsun.
Eğer kullanıcı yanlış cevaplarsa
“Olmadı yeniden dene” deyip, doğru cevabı alana
kadar sorsun.
Sayılar 3 ve 5, bu iki sayının çarpımını giriniz:15
Cok güzel
Sayılar 3 ve 18, bu iki sayının çarpımını giriniz:5
Olmadı yeniden dene : 32
Olmadı yeniden dene : 54
Cok güzel
.
.
Soru6-) Switch kullanarak
bir maaş ödeme programı yazın.
Ekrana bir menü gelecek:
1–> 10YTL/saat
2–> 15YTL/saat
3–> 20YTL/saat
4–> 25YTL/saat
Kullanıcı saatine kaç para istediğini seçsin.
Seçimden sonra program kullanıcıya kaç
saat çalıştığını sorsun.
Çalışma saati 40 saatten fazla ise
fazla olan her saat için +5YTL
eklesin ve sonuçta kaç para
alınması gerektiğini ekrana yazsın.
Soru7-)
* 1
* * * 3
* * * * * 5
* * * * * * * 7
* * * * * 5
* * * 3
* 1
Şeklimizin kaç satırdan oluşması istendiği
kullanıcıya sorulsun. Mesela yukaridaki
örnekte satır sayısı 7 girilmiş.
Örnekten anlaşılacağı gibi satır sayısı tek sayı
girilmek zorundadır.
Bu program for loop ile yapılacaktır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.