2. vize C Dili sınavı Soruları Ve Cevapları

 VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA 2.Vize Soruları SORULARI

1.

 


Aşağıdakilerden hangisi eğer sayi 10’a eşit ve toplam küçüktür 20 olduğunda “yanlış.” yazar?

a) if( (sayi = 10) && (toplam < 20) ) printf(“yanlış.”);
b) if( (sayi = = 10) || (toplam < 20) ) printf(“yanlış.”);
c) if( (sayi = = 10) && (toplam < 20) )printf(“yanlış.”);


2. Aşağıdakilerden hangisinde eğer bayrak 1 veya harf ‘X’ değilse “bayrak”a sıfır atar değilse “bayrak”a 1 atar.

a) if( (bayrak = 1) || (harf != ‘X’) ) bayrak = 0;else bayrak = 1;

b) if( (bayrak = = 1) || (harf <> ‘X’) ) bayrak = 0;else bayrak = 1;

c) if( (bayrak = = 1) || (harf != ‘X’) )bayrak = 0;else bayrak = 1;

3. for döngüsünde üç bölüm bulunur. Bunlar sırasıyla;

a)       artım, koşul, başlangıç değeri

b)       artım, başlangıç değeri, koşul

c)       başlangıç değeri, koşul, artım

d)       koşul, başlangıç değeri, artım

e)       koşul, artım, başlangıç değeri

4. Aşağıdakilerden hangisi 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazar?

a) for (sayac = 1; sayac < 10; sayac++))   
printf(“%dn”, sayac);

b) for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++)
printf(“%dn”, sayac);

c) for (sayac = 0; sayac <= 9; sayac++))   
printf(“%d “, sayac);

d) for (sayac = 1; sayac <> 10; sayac++))   
printf(“%dn”, sayac);

5. Çerçeve içindeki ifadenin dengi hangisidir ?

i= 2; j=3

for(;i<=5 && j>0;)

{    i++; j–   }

a) for (i=2 ; j=3; i<=5 && j>0; i++; j–) {     }

b) for (i=2 , j=3; i<=5 && j>0; ++i, –j) {     }

c) for (i=2 , j=3; i++; j–;i<=5 && j>0) {     }

d) for (i++ ; j–; i<=5 && j>0; i=2; j=3) {     }      e) for (i=2 ; i++; i<=5 && j>0; j–; j=3) {      }

6. Sayacın 0’dan 100’e kadar 2’şer arttığı bir döngü kurmak için for döngüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a) for (i=0; i= =100;i+=2) {      }

b) for (i=0; ; i++) {      }

c) for (i=0; i>=100; i+2) {      }

d) for (i=0; i<=100; i+=2) {     }

7. 10 ile 100 dahil aradaki sayıları toplayan ve toplam ismindeki değişkene atayan  ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) for ( a = 10; a <= 100; a++)    toplam = toplam + a;

b) for ( a = 10; a <= 100; a++)  
toplam = toplam + a;

c) for ( a = 10; a < 100; a++)   
toplam = toplam + a;

d) for ( a = 10; a >= 100; a++)  
toplam = toplam + a;

 

8. Aşağıdaki program parçası çalıştırıldığında ekranda ne gözükür?

int x=3;

main()
{    while (x>0)
   {
     printf(“x=%dn”,x);

x–;

}

}

A b c d
x=0

x=1

x=2

x=3

X=3

X=2

X=1

X=0

x=3

x=2

x=1

x=0

x=2

x=1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki program parçasının çıktısı hangisidir ?

main()

{   int i=1;

while (i <= 5)   {    printf (“i=%in”, i);     i++;   }   }

a) b) c) d)
i=5

i=4

i=3

i=2

i=1

i =1

i=2

i=3

i=4

i=5

x1=4

x2=3

x3=2

x4=1

x4=0

x1=5

x2=4

x3=3

x4=2

x5=1

 

10.Aşağıdaki soruların Doğru bilgi mi yanlış bilgi mi olduğunu yan tarafa işaretleyiniz?

 

Örnek işaretleme; ( X )D    (    )Y

(    )D    ( X) Y    C’de, küçük harfler ile büyük harfler birbirinden farksızdır.

(    )D    (   X ) Y    İsmin ilk karakteri bir harf veya _ altçizgi olmalıdır.

(    )D   (   X ) Y    İlk karakter sayı olabilir.

( X   )D (    ) Y   .C’de farklıdır işareti “<>” dir.

(    )D    ( X   ) Y    “a=b” nin anlamı “a, b’ye eşit mi”mantıksal karşılaştırmasıdır.

(    )D    (    X) Y    && işareti, C’de mantıksal “veya” işaretidir.

(    )D    (    X) Y   a++ işlemi önce a’yı artırır sonra a’yı kullanır

(    )D    ( X   ) Y    a+=5, a+5=5’in kısa yazımıdır.

( X  )D    (    ) Y    program çalışmaya main() ile başlar.

(   X )D    (    ) Y    n anlamı bir alt satırın başından başladır.

( X  )D    (    ) Y   C küçük ve büyük harfe duyarlıdır.

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki programın çıktısını yazınız.
#include
#include

main(){

 float a,b,c;

 clrscr();

 a=1;

 b=1;

EKRAN ÇIKTISI

 

 

 for (c=1;c<10;++c)

 { printf(“%.0f “,a);

1,1,3,8,21,47,128,337,883,2312

 

   b=b+a;

   a=a+b;

   }

 getch( ); }

 

c=1 iken ++c olduğu için c 1 artar ve 2 olur

 

C=2 İÇİN

b=1+1=2

a=1+2=3

C=3 için

b=2+3=5

a=3+5=8

c=4

b=5+8=13

a=8+13=21

c= 5

b=13+21=34

a=13+34=47

c=6

b=34+47=81

a=47+81=128

c=7

b=81+128=209

a=128+209=337

c=8

b=209+337=546

a=546+337=883

c=9

b=546+883=1429

a=1429+883=2312

 

 

 

  A B C D E
1 O O O O O
2 O O O O O
3 O O O O O
4 O O O O O
5 O O O O O
6 O O O O O
7 O O O O O
8 O O O O O
9 O O O O O
10 O O O O O

 

 printf(“%.0f “,a);

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.